De zorg van morgen: een waardevolle zorg

Ruimte voor verschil in de zorg

De zorg in Nederland stond centraal tijdens de RVS-conferentie. Onze zorg is goed, maar er is ook onbehagen. Pauline Meurs opende met een pleidooi voor het toevoegen van pluriformiteit als vierde leidende principe. Fijnmazige verbeteringen zijn nodig om het onbehagen te verminderen. Kees Vendrik (Algemene Rekenkamer) onderstreepte het belang van verantwoording in een rechtsstaat en wil dit “slim en slank” uitvoeren. Angela Maas (UMC Radboud) liet zien dat de verschillen tussen mannen en vrouwen onvoldoende worden erkend en dat de angst om fouten te maken dit belemmert. Ronnie van Diemen (IGZ) wil professionals faciliteren om over hun onzekerheden te spreken. Hugo de Jonge (wethouder Rotterdam) schetste de dilemma’s van gemeenten om maatwerk te bieden, maar willekeur te voorkomen. Vijf Tweede Kamerleden discussieerden over het onderwerp. 

Korte sfeerimpressie van de conferentie.

Interview met Pauline Meurs, na afloop van de conferentie.

Recente tweets
raadRVS
Gastblog MEE NL: meedoen als mensenrecht dezorgagenda.nl/gastblog-mee-n… #dezorgagenda
raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervs…
Alle tweets