De zorg van morgen: een waardevolle zorg

Verslagen

In vier bijeenkomsten zijn experts van binnen en buiten de zorg en het sociaal domein gevraagd hun visie te geven op de toekomst van het zorgstelsel. Hier vindt u korte verslagen van deze bijeenkomsten.

Een institutioneel perspectief op de zorg

Datum: 07 juli 2016

De Nieuwe Poort, Amsterdam Tijdens deze expertbijeenkomst stond het institutionele perspectief centraal. Sinds 2006 zijn er waardevolle ervaringen opgedaan met de verschillende sturingsmechanismen in... lees verder

Het perspectief van de burger

Datum: 17 juni 2016

De Nieuwe Poort, Amsterdam Tijdens deze expertbijeenkomst stond het perspectief van de burger centraal. Burgers hebben over het algemeen hoge verwachtingen van de zorg. Tegelijk dicht het zorgstelsel... lees verder

Het perspectief van de professional

Datum: 16 juni 2016

De Nieuwe Poort, Amsterdam Er is veel onbehagen onder professionals over het zorgstelsel. Zij ervaren regeldruk en verminderde tijd en ruimte om hun werk naar behoren te doen. Hoe kunnen... lees verder

Een maatschappelijk perspectief op de zorg

Datum: 08 juni 2016

De Nieuwe Poort, Amsterdam De diversiteit in de Nederlandse samenleving neemt toe, met scherpere verschillen in gezondheid en participatie tot gevolg. Dit heeft effect op bijvoorbeeld de solidariteit... lees verder

Recente tweets
raadRVS
Gastblog MEE NL: meedoen als mensenrecht dezorgagenda.nl/gastblog-mee-nā€¦ #dezorgagenda
raadRVS
Jaarlijkse conferentie RVS, 10 oktober 2017. Thema zorg en ondersteuning in netwerken. Meld je nu aan via aanmelder.nl/conferentiervsā€¦
Alle tweets